štvrtok 26. januára 2017

Kafka (1991)

V roku 1991 uzrel svetlo sveta film Stevena Soderbergha s výstižným názvom Kafka. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o životopisný film o známom spisovateľovi, avšak tento dojem sa pri pozeraní postupne stráca. Film Kafka totiž čerpá aj z faktov o samotnom Kafkovi, avšak vo väčšej miere prelína skutočnosť s literárnou tvorbou autora, kde hranica medzi reálnym a fiktívnym stráca význam.

sobota 14. januára 2017

Aurel Klimt - Pád (1999)

Aurel Klimt je český animátor, ktorý sa spočiatku venoval kreslenej animácii a neskôr prešiel k videoartu a bábkovej animácii. Počas svojej tvorby už získal viacero domácich aj svetových ocenení. Jedným z jeho najznámejších bábkových filmov je aj Pád z roku 1999.